Post BrochureStory

داستان بروشور ما برای نمایشگاه بازی تهران

اردیبهشت استودیو آماده حضور پر انرژی در نمایشگاه بازی تهران است. ما برای ارائه آخرین بازی خود به نام ۴چرخه‌ها بروشوری آماده کردیم که پرستو طراح گرافیکی تیم ما این وظیفه را به عهده داشت.

پرستو تجربه خود از طراحی این بروشور را اینگونه بیان میکند که چون این نمایشگاه یک نمایشگاه تجاری بوده و تمامی بازدید کنندگان آن افراد فعال در صنعت بازی‌سازی هستند هم سخت و هم راحت است. قدم اول برای ساخت بروشور تعریف سناریویی برای ارتباط با بازدیدکنندگان بود که فعالیت ما را بهتر درک کنند. بعد از بررسی طرح‌های مختلف به این نتیجه رسیدیم که باید به ساده‌ترین شکل ممکن طرح خود را باید ارائه کنیم.

قدم دوم بعد از تایید سناریو جستجو در سایت‌های مختلف برای دیدن مدل‌های مشابه بود. چند مدل مشابه به عنوان الگو انتخاب شد و به چینش لایه‌های بروشور بسیار کمک کرد. در قدم آخر شروع طراحی المانهای بروشور بود که بهترین المانها با نظر همه اعضای تیم انتخاب شد و چیدمان صفحات بروشور کامل شد.

منتظر بازخوردهای شما هستم.