Post SonjooIntro

معرفی بازی سانجو فرار

سانجو فرار، داستان یک پسر بچه شیطونه که همیشه به خاطر شیطنتاش و اذیت‌هاش از دست باباش و همسایه‌ها فراریه. این بازی یک بازی رانر ۲ بعدی است که در آن سعی شده المانهای تاریخی و مهم شهرهای تهران و قزوین به نمایش داده شود. داستان بازی از خونه سانجو شروع میشه که توسط باباش تحت تعقیبه و باید از دست باباش فرار کنه. حالا تو راه بابابزرگ و همسایه ‌ها هم به کمک پدر میان برای دستگیری سانجو. 

سانجو عاشق سیبه و سر راهش هرچی سیب میبینه جمع میکنه و با اونا میتونه کلی لباس و کفش و چیزای دیگه برای خودش و فرار کردنش دست و پا کنه. البته سر راهش با انداختن گلدون کپسول رو سر دشمناش میتونه برای مدتی از دستشون خلاص بشه